NIEUW BESTUUR! NEW BOARD!

Het nieuwe bestuur van de Bewonerscommissie sinds 1 november 2018!

New board of the Residents Committee since 1st of November 2018! 

v.l.n.r. / f.l.t.r.: Esmee Welsink, Tessa van Rooijen, Louise Dam en/and Sherin Mohamed

[ENGLISH BELOW]

Sinds de zomer is er weer veel veranderd in de samenstelling van de Bewonerscommissie Ravel Residence. Esmee en Louise hebben zich tot de Bewonerscommissie gevoegd en Marc heeft Ravel Residence en daarmee de Bewonerscommissie verlaten.

Samen met Esmee en Louise vormen wij het nieuwe bestuur! Met veel energie zijn we begonnen met het organiseren van activiteiten (nog even geduld, later zullen we je vertellen wat voor activiteiten, tot nu toe heb je nog niets gemist!) en pakken wij de klachten en vragen van de bewoners van Ravel op. Wij zijn er voor de bewoners en wij proberen het woonplezier van de studenten te vergroten. Ook hebben wij een aantal speerpunten die wij willen nastreven. Een van die punten is onder andere dat de bewoners van Ravel weten wie wij zijn en waarvoor wij zijn. Zo hopen wij dat jullie ons kunnen vinden als jullie ons nodig hebben!

Om kennis te maken met jullie, de bewoners van Ravel, geeft de Bewonerscommissie een kleine kerstverrassing aan alle bewoners! Om te weten te komen wat dit is, zul je aankomende week je brievenbus in de gaten moeten houden!

Elke maand zullen wij op onze Facebook-pagina en website een update geven waar wij mee bezig zijn en wat wij doen met de zaken die leven onder de bewoners.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, je kunt ons altijd via Facebook en per mail bereiken!

Voor nu hopen wij jullie op de borrel van 20 december te zien en wensen wij jullie fijne feestdagen toe!

[ENGLISH]

Since the summer of this year a lot has happened regarding the Residents Committee of Ravel Residence. Esmee and Louise have joined the committee and Marc unfortunately left Ravel Residence and therefore also the committee.

Together with Esmee and Louise we are the new board of the Residents Committee of Ravel Residence! With new sparkling energy we started with organizing activities (have a little patience, you’ll hear what kind of activities very soon, so no worries: you didn’t miss anything yet!) and we also took care of complaints and questions of the residents of Ravel. We are here for the residents and we try to improve the enjoyment of living in Ravel. We also have a few bullet points. One of them is being known by the residents, and that they know what we’re here for. Therefore were hope that you know how to find us if you need our help!

To get to meet you, the residents of Ravel, we have a little Christmas surprise for every resident! Would you like to know what it is? Keep an eye on your mailbox (the real one, not the digital one)!

Every month we will inform you on our Facebook page and website about what we are doing and how we act on the things that concern the residents.

If you have any questions or remarks, you can always contact us by Facebook or email!

For now, we hope to see you on the monthly drinks on 20th of December! And we wish you happy holidays!