FAQ

Wooncomfort

Ongedierte komt veel voor in Amsterdam. Student Experience zet gedurende het gehele jaar ongediertebestrijding in, maar de bestrijding van ongedierte in een groot, verwarmd gebouw is uitermate moeilijk. De graafwerkzaamheden in de omgeving hebben ook extra invloed hierop. Voorkomen is dan ook beter en goedkoper dan bestrijden. De ventilatie in je woning is aangebracht volgens de in Nederland geldende bouwregels. Indien de ventilatie wordt gemanipuleerd dan heeft dit schadelijke gevolgen voor het systeem en gevolgen voor je onder- en bovenburen. We vragen dringend om niets aan je ventilatie aan te passen of af te sluiten.
Muizen zijn constant opzoek naar voedsel. Het is daarom belangrijk om je woning schoon te houden of in elk geval etenswaren op te bergen. Bewaar eten in afgesloten bakken en ruim afval meteen op. Probeer kruimels en andere etensresten zo snel mogelijk op te verwijderen van je vloer en keukenblad. Muizen komen er snel achter dat er niets bij jou te halen valt en zullen uiteindelijk vanzelf verdwijnen. Als bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor de bestrijding in je woning.
Nee dat mag niet. In de binnentuin bevindt zich een rookhok, daar mag je roken.
Nee, huisdieren zijn niet toegestaan in de woning.
De ventilatie in je woning is aangebracht volgens de in Nederland geldende bouwregels. Indien de ventilatie wordt gemanipuleerd dan heeft dit schadelijke gevolgen voor het systeem en gevolgen voor je onder- en bovenburen. Student Experience vraagt je dringend om niets aan je ventilatie aan te passen of af te sluiten.
Je kunt je magnetron op een keukentrolley plaatsen. Zo heb je meteen meer ruimte om je keukenspullen op te bergen. Je kunt de keukentrolley naast het keukenblok plaatsen of tegen het muurtje van de badkamer. Een leuke keukentrolley kan je kopen bij de Ikea. Heb je niet al teveel keukenspullen, dan kun je de magnetron ook in het keukenkastje onder de gootsteen plaatsen.
Je kunt op verschillende manieren een kapstok creëren. Je kunt bijvoorbeeld een staande kapstok aanschaffen. Als je ruimte wilt besparen kun je ook kiezen voor een deurhanger of zelfklevende haken voor op je kast of deur.
Het is toegestaan om laminaat in de woning te leggen. Het is alleen toegestaan om deze over de vloerbedekking heen te leggen. Aan het einde van de huurtermijn zal je de vloer weer in originele staat moeten opleveren. Student Experience adviseert je een maximale dikte van 6 mm aan te houden bij het aanschaffen van laminaat.
Het is niet toegestaan om te boren in de kunststof kozijnen. Indien je toch een rolgordijn of luxaflex wilt ophangen, kun je klemsteunen aanschaffen. Deze universele klemsteunen zijn onder andere verkrijgbaar bij Kwantum.
Het is niet toegestaan om te boren in de muur. Elke woning is voorzien van een ophangsysteem, schuif de koorden door de rail aan de muur en hang hier je schilderijen/posters aan.
De inductiekookplaat kan je schoonmaken met een speciale inductieplaatreiniger. Een middel als Mr. Muscle Cerafix werkt bijvoorbeeld goed, voor twee euro te koop in de supermarkt. Als je daarbij ook een schraapmesje voor keramische/inductieplaten gebruikt weet je zeker dat je kookplaat keurig schoon wordt.

 


Servicekosten

Diensten en leveringen die wij en/of derden verzorgen worden als servicekosten in rekening gebracht. Denk aan schoonmaak, tuinonderhoud, stadsverwarming, water, elektriciteit en aansluitingen voor internet en tv. In het 'Overzicht leveringen en diensten' op je persoonlijke pagina kun je terugvinden welke diensten en leveringen deel uitmaken van jouw servicekosten.
De hoogte van de service kosten kan je vinden op de pagina huurprijzen van de desbetreffende locatie. De servicekosten kunnen jaarlijks worden verhoogd indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot. Student Experience probeert de servicekosten zo laag mogelijk te houden.
Nee, door de overheid geheven belastingen en heffingen zijn geen servicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. Voor de afvalstoffenheffing, waterschapslasten en rioolheffing ontvang je in ieder geval zelf een aanslag. De verhuurder mag bepaalde kosten en belastingheffingen alleen aan je doorberekenen als hij hiervoor een aanslag van de gemeente heeft ontvangen en je daarvoor zelf geen belasting aan de gemeente betaalt. Doorberekenen van dergelijke kosten mag dan wel, maar moet los van de servicekosten gebeuren. Indien je inkomen laag is kun je voor bepaalde belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen. Op de site van de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam kun je lezen welke belastingen en heffingen je als huurder dient te betalen en hoe je hiervoor kwijschelding kunt aanvragen.
Als je een aardig bedrag terugontvangt over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door een zachte winter, betekent dat niet automatisch dat je ook in het nieuwe jaar minder servicekosten gaat betalen. Als de komende winter heel koud wordt of wordt verwacht dat energieprijzen zullen stijgen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn het voorschotbedrag niet naar beneden bij te stellen.
Het deel van de nutsvoorzieningen is gebaseerd op een schatting van het te verwachten verbruik. De servicekosten inzake onder andere de internetaansluiting, de bijdrage in schoonmaakkosten algemene ruimtes, de beveiliging, de huismeester etc. zijn vastgesteld op basis van de regels van de huurcommissie. De servicekosten worden eenmaal per jaar, achteraf verrekend met de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of je het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Student Experience zal dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen. Op basis van deze afrekening worden de servicekosten opnieuw vastgesteld en wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Je ontvangt uiterlijk zes maanden na afloop van een kalenderjaar een afrekening van de servicekosten. Als je verhuist, kan het zijn dat je een tijdje moet wachten op de eindafrekening.

 


Huren 

Het huurcontract wordt afgesloten voor minimaal een jaar, daarna kun je opzeggen per de 1e of 15e van iedere maand met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand. Het is niet mogelijk om in het eerste jaar het huurcontract op te zeggen.
Het huurcontract dat je tekent is een campuscontract. Daarin staat dat je uiterlijk een half jaar na het beëindigen van je studie de studentenwoning moet verlaten. Indien je stopt met studeren ben je verplicht om dit bij Student Experience aan te geven en de huurovereenkomst op te zeggen, zodat zij de woning weer kunnen aanbieden aan een student. Door het campuscontract te tekenen, geef je toestemming aan Student Experience om jaarlijks te controleren of je nog bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Je dient ieder jaar voor 1 oktober een bewijs van inschrijving te uploaden via je persoonlijke pagina. Op je bewijs van inschrijving dient je naam, studiekeuze, onderwijsinstelling en het studiejaar te zijn vermeld.
Onderhuur is in Ravel Residence niet toegestaan. Indien je tijdelijk geen gebruik maakt van je woning, bijvoorbeeld omdat je een periode in het buitenland gaat studeren, kun je huisbewaring aanvragen. Voor meer informatie over huisbewaring kun je contact met Student Experience opnemen
De huur moet bij Student Experience op de eerste dag van de maand zijn betaald (je betaalt dus vooruit). Je betaalt via automatische incasso (verplicht). Heb je de huur niet betaald, dan stuurt Student Experience je een eerste aanmaning dat je binnen veertien dagen na dagtekening van de email de huur betaald moet hebben. Zij melden dan ook dat ze incassokosten in rekening gaan brengen als je niet betaalt. Betaal je niet binnen veertien dagen, dan stuurt Student Experience je een tweede aanmaning en brengen zij - conform de Incassowet - 15% van de huurachterstand met een minimum van € 40 als incassokosten in rekening. Als je deze rekening niet binnen vijf dagen na dagtekening betaalt, dan zul Student Experience rechtsmaatregelen nemen. Uitzetting zal uiteindelijk het gevolg zijn. De stappen zoals hierboven beschreven volgen elkaar allemaal snel op, dus reageer vlug als je een aanmaning krijgt, om voor jezelf de kosten (die snel oplopen) en schade te beperken.
Je kunt huurtoeslag aanvragen vanaf 23 jaar. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met betrekking tot huurtoeslag maakt de overheid een onderscheid in twee categorieën: - Indien je ouder bent dan 18 jaar, maar jonger dan 23 jaar, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 414,02 per maand bedraagt. Aangezien de huurprijs voor een woning bij Student Experience hoger ligt dan de gestelde grens, is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je jonger bent dan 23 jaar. - Indien je 23 jaar of ouder bent, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 710,68 bedraagt. Aangezien de huurprijs voor een woning bij Student Experience lager ligt dan de gestelde grens, is het wel mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je 23 jaar of ouder bent. Bij het berekenen van de huurtoeslag dien je de kale huurprijs aan te houden. Voor gemeubileerde woningen geldt ook de kale huurprijs, dus excl. de € 90 extra voor meubilering. Om er achter te komen of huurtoeslag mogelijk is met jouw inkomen en huurprijs, kun je een proefberekening maken op Belastingdienst/Toeslagen, de website van de Belastingdienst.
Digitaal via een melding op je persoonlijke pagina, per e-mail of andere wettelijk toegestane middelen. Je hebt een opzegtermijn van een maand. Student Experience wilt je erop wijzen dat je een huurcontract aangaat voor minimaal 1 jaar. Het is niet mogelijk om je huurcontract eerder op te zeggen. Meer informatie hierover kun je terugvinden in je huurcontract.